Tingimused

Mõisted

  • Haldaja – korralda.ee portaali haldaja on OÜ Korralda.ee (registrikood 14627671), Sääse tn 12, Tallinn.
  • Kasutaja – korralda.ee portaali kasutav isik.
  • Teenuspakkuja – Sündmuste (aktiivsete tegevuste, laste sünnipäevade, pidude, ürituste, pulmade, seminaride, konverentside) korraldamiseks ja läbiviimiseks portaalis korralda.ee kuvatud teenuse pakkuja või sündmuse läbiviimiseks sobilike ruumide rendile andja.
  • Kasutustingimused  – Portaali kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele portaalis viibivatele ja portaali kaudu otse päringuid või muid tegevusi sooritavatele isikutele.

Üldine

Korralda.ee on portaal, mis on koondanud oma lehele erinevate teenuspakkujate kohta käiva avaliku informatsiooni, et muuta lihtsaks ja mugavaks erinevate sündmuste ja ürituste korraldamine. Korralda.ee portaali haldaja teeb kõik endast oleneva, et teenuspakkujate informatsioon oleks korrektne ja ajakohane, kuid ei vastuta lehel kuvatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest.

Kasutamine

Kasutajatel ja teenuspakkujatel on keelatud kasutada portaali korralda.ee ebaseaduslike või heade tavade ja kommetega vastuolus olevate tegevuste ja toimingute teostamiseks ja läbiviimiseks.

Päringud

Päringu tegemiseks peab isiku või kasutaja vanus olema vähemalt 18 aastat. Korralda.ee ei vastuta teenuspakkujatele tehtud päringute õigsuse eest.

Kasutustingimuste muutmine

Korralda.ee võib kasutustingimusi ning veebikeskkonnas esitatud andmeid, struktuuri ja sisu igal ajal muuta, asendada, täpsustada või kustutada.

Veebilehe kasutamisega kinnitate tutvumist käesolevate veebilehe kasutustingimustega, nõustute nendega täies ulatuses ja kohustute neid täitma.